W Bristolu w podaniu o pracę zlikwidowano pytanie o przeszłość kryminalną!

Urząd miejski w Bristolu postanowił nie stwarzać żadnych barier dla osób starających się o pracę – dlatego w swojej aplikacji zrezygnował z pytania o kryminalną przeszłość osób starających się o posadę!

 Burmistrz Bristolu argumentuje, że takie działanie wyrówna szanse. Dodał też, że władze miasta poprzez takie działanie nie tylko chcą likwidować istniejące bariery ale także zamierzają przeciwdziałać powstawaniu nowych.

Zmianę tę poparł jeszcze w 2016 roku komitet zajmujący się sprawami zasobów ludzkich. Zgodnie z przyjętymi zasadami jeśli ktoś przejdzie pomyślnie proces rekrutacyjny to dopiero wtedy zostanie poproszony o wyjawienie swej ewentualnej przeszłości kryminalnej.

 

Kye Dudd przemawiając podczas Employer Champions Network zorganizowanej przez Business in the Community, stwierdził, że ponad 70% kar jakie orzekają sądy to kary grzywien, które także są rejestrowane – dokładnie tak samo jak poważna przestępstwa kryminalne.