INFORMACJE24.co.uk

Jesteś tutaj: Informacje24 Tam byliśmy - Relacje 1 Ważne rozwiązania zostały przyjęte przez UE na wypadek twardego Brexitu!

Ważne rozwiązania zostały przyjęte przez UE na wypadek twardego Brexitu!

Państwa UE przyjęły wczoraj awaryjne rozwiązania prawne na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Chodzi o przepisy dotyczące przewoźników, studentów i innych korzystających z programu Erasmus, a także pracowników.

 Rada UE przyjęła m.in. przepisy zmierzające do tego, by unijni obywatele w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczycy w krajach "27" utrzymali swoje świadczenia społeczne nawet w przypadku bezumownego Brexitu.

brexit umowaWładze państw członkowskich UE nadal będą brały pod uwagę okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia bądź zamieszkania osób w Wielkiej Brytanii przed Brexitem przy obliczaniu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, np. emerytur.

Oznacza to przykładowo, że jeżeli obywatel UE-27 pracował w Wielkiej Brytanii przed Brexitem przez 10 lat, to okres ten powinien być uwzględniany przy obliczaniu uprawnień emerytalnych tej osoby przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, w którym osoba ta przejdzie na emeryturę.

Inne z rozwiązań zaakceptowanych przez Radę UE ma służyć temu, by w razie braku porozumienia o Brexicie młodzi ludzie z UE i Wielkiej Brytanii, uczestniczący w programie Erasmus+, w dniu 30 marca 2019 roku nie musieli przerywać pobytu za granicą.

Przyjęte rozporządzenie obejmuje zarówno uczestników programu Erasmus+ z UE-27, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii, jak i uczestników z Wielkiej Brytanii, którzy przebywają w UE-27.

UE przyjęła też środki tymczasowe, by zapewnić podstawowe połączenia lotnicze i podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie w razie Brexitu bez porozumienia. Rozwiązania, te tak jak poprzednie, wymagają wzajemności ze strony Wielkiej Brytanii. Przyjęto także przepisy mające zagwarantować nieprzerwane loty z Wielkiej Brytaniia do Euorpy i odwrotnie. Ponadto, UE dostosowała swoje transeuropejskie sieci transportowe, aby zapewnić ciągłość inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki zmienionym przepisom o organizacjach prowadzących inspekcje na statkach, armatorzy zachowają pewność prawa po Brexicie.

Państwa UE przyjęły też rozwiązania mające złagodzić wpływ ewentualnego Brexitu bez porozumienia na unijne rybołówstwo. Nowe rozporządzenie pozwoli unijnym rybakom i podmiotom gospodarczym zwracać się do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego o odszkodowania za tymczasowe zawieszenie ich działalności w przypadku nagłego zamknięcia wód Wielkiej Brytanii dla unijnych statków rybackich.

Inne rozporządzenie ma zapewnić, że UE będzie mogła przyznać brytyjskim statkom prawo dostępu do unijnych wód do końca 2019 r. pod warunkiem, że Wielka Brytania postąpi podobnie. Nowe przepisy wprowadzają dla obu stron uproszczoną procedurę udzielania zezwoleń.

Wszystkie akty prawne wejdą w życie następnego dnia po publikacji i zaczną obowiązywać w dniu po Brexicie, jeżeli odbędzie się on bez porozumienia. 

 

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.

prb24.co.uk

  • tpob

TVP Polonia24

  • tvp

SPK WB

  • spk

Połącz się